TURCO İnşaat, dünyamızın, insanoğlu ve diğer tüm canlılar için tekil ve biricik olduğunun bilinci ile,

  • İnşaat süreçlerinde doğal kaynakları ve çevreyi korumayı,
  • Mümkün olan en yüksek oranda doğal yapı malzemeleri kullanmayı,,
  • Güneş ışığı ve güneş enerjisinden en yüksek oranda yararlanmayı,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeyi, mümkün olduğunda kullanmayı,
  • Firma çalışanlarını doğal kaynaklar, çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitmeyi,
  • Kağıt, su, elektrik vb. kaynakların kullanımında bilinç oluşturarak tasarruf sağlamayı,
  • Çevre konusundaki yasa ve yönetmeliklere uymayı,

taahhüt eder.