TURCO İnşaat, işyeri ve şantiyelerinde görev alan tüm çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak üzere,

  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun hareket etmeyi,
  • Sağlığa zarar verebilecek sebepleri belirleyerek koruma amaçlı sistemli çalışmalar yürütmeyi,
  • Çalışanların yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
  • İş kazaları ile meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmeyi,
  • Çalışanların kişisel niteliklerine uygun işlere yerleştirmeyi,
  • Çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal durumlarını iyileştirmeyi,
  • Çalışma koşullarını düzenlenmeyi ve kontrol etmeyi,

taahhüt eder.